BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Боровете на Крушевския баир край Севлиево съхнат, започва санитарна сеч

За масово съхнене на боровете на Крушевския баир край Севлиево съобщават от Северноцентралното държавно предприятие. Засегнатите площи са върху 650 дка държавна горска територия, наблюдава се съхнене и в общински горски терени.

Съхненето е причинено от фитопатогени (гъбни вредители) – Cenangnium ferruginosum и Dothistroma pini. В района предстои да се осъществи санитарна сеч, като одобрените дейности са по предписание от няколко институции.

Според експертите лесовъди причините за съхненето на бора са комплексни. През последните години, наред с повишението на температурите, се наблюдава също неравномерно разпределение на валежите и други стресови ситуации за растителността. Залесяванията с чер и бял бор  в местността Крушевски баир са извършени през 1960-1980г., като за тези иглолистни култури са положени много грижи от лесовъдите. Залесяванията са извършени на места, които обаче не са типични за бора и на малка надморска височина – от 400-450 м. Така създадените култури са с отслабен растеж и поставени в неблагоприятни за тях климатични условия, се оказват нападнати от вредители.

Заболяването по боровете на Крушевския баир се наблюдава от януари тази година, като е започнало от изток на запад, обясняват експертите от Държавното ловно стопанство „Росица“. Сигнализирани са съответните институции – Лесозащитна станция – София, РДГ – В. Търново, Изпълнителна агенция по горите. Направени са огледи на място, след които е одобрена санитарна сеч.

За всяко конкретно насаждение е одобрена интензивност на сечта, в зависимост от степента на увреждане на дървостоя, като варира от 30 до 50%. На площ от 25 дка няма оцеляло нито едно дърво и там санитарната сеч ще е 100%. Дейностите ще започнат до дни, сечта ще бъде извършена под контрола на служители на ДЛС „ Росица”.

Ако няма естествено възобновяване в откритите площи, на терена ще бъде извършено залесяване.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!