BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Близо 50% неизпълнение на приходите в бюджета през 2019 г. отчита кметът на Смолян

„Дупката“ е за сметка на ремонти на улици и пътища, водопроводи и разширяване на гробищни паркове в общината

Николай Мелемов – кмет на Смолян Снимка : „Отзвук“

Едва 53% процента е изпълнението на собствените приходи в бюджета на Община Смолян за 2019 година. Това сочи отчетът на кмета Николай Мелемов, внесен в Общинския съвет. Той ще бъде разгледан на заседанието на 24 септември като първа точка от дневния ред.

При заложени приходи от 18 милиона и 767 лева, Мелемов отчита едва 10 милиона и 66 хиляди лева, или над 8 милиона и 700 хиляди лева по-малко. През 2019 г. кметът на Смолян е разходвал почти 43 млн. лева, от които 33 млн. лева са трансферите от централния бюджет.

Най-голямо неизпълнение е отчетено в параграф „Постъпления от продажба на нефинансови активи“. От планираните 8 милиона и 479 хиляди лева, в местната хазна са влезли едва 323 хиляди лева, или едва 0,004%.

Осемстотин хиляди лева е неизпълнението на приходите от такси, от които над 550 хиляди по-малко от такса битови отпадъци (при заложени 3 милиона и 600 хиляди са събрани 3 милиона и 41 хиляди лева), над 100 хиляди лева по-малко са приходите от технически услуги (планирани 332 хиляди, постъпили 210 хиляди).

В отчета прави впечатление, че

смолянчани са добри данъкоплатци и чинно си плащат налозите.

Заложените в бюджета данъчни приходи през 2019 г. са 4 милиона и 92 хиляди лева, а събраните – 4 милиона и 108 хиляди лева, т. е. с 16 хиляди лева повече.

Неизпълнението на приходите по никакъв начин не се е отразило разходите за заплати, въпреки че половината бюджет на Община Смолян отива за възнаграждения и осигуровки. При планирани 22 милиона и 314 хиляди лева, за заплати са платени 22 милиона и 182 хиляди лева, или само 132 хиляди лева по-малко. Спестени са 4 милиона от средствата за издръжка.

Неизпълнението на бюджета се е отразило най-вече в инвестициите в публичната среда –

ремонт на улици, общински пътища, водопроводи, детски площадки, гробищни паркове, едва 35% – около 5 милиона лева от планираните 14.

Каква е причината за структурния дефицит, или казано по-разбираемо, за

„дупка“ от близо 9 милиона лева в бюджета Смолян,

Мелемов не дава обяснение никъде в отчета си. Финансисти считат, че кметът на Смолян е заложил твърде оптимистични разчети за приходи от продажби на нефинансови активи – земи и сгради. Самият той обаче не смята така. „Проектът на бюджет за 2019 г. е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.“ – е написал в докладната си записка до общинските съветници Мелемов.

Нещо повече, бюджетът за 2019 г., според него, „осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда, чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.“

Факт е обаче, че бюджетът на Община Смолян е осигурил едва 35% от парите за „подобряване на градската среда, „за нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.“, а на 100% – заплатите на местната администрация.

Източник: zaistinata.com

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!