BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Законът за мерките при извънредно положение излезе в „Държавен вестник“ днес


Снимка: parliament.bg

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение е публикуван в днешния брой (24.03.2020 г.) на „Държавен вестник“. Това означава, че всички негови разпоредби вече са в сила.

Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България.

Законът предвижда, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии.

Армията ще се включва в борбата с разпространението на коронавируса, по ред, определен от Министерския съвет. По време на извънредното положение заради коронавируса представители на армията ще могат да участват в прилагането на противоепидемични мерки в градовете и по граниницата, да спират превозни средства и лица до идването на полицейски органи, да изполват физическа сила и помощни средства, когато е необходимо.

При неизпъление на заповедите на здравния министър за въвеждане на противоепидемиологични мерки ще се налага санция от 5 хил. лв. Министърът на здравеопазването има право да предписва изолация, да ограничава режим на експлоатация и да въвежда ограничаване на движението. Ако нарушението на акта е от страна на едноличен търговец и юридическо лице – санкциите са 15 хил. лв. Същото важи и за заповеди на здравните инспекции.

За спазване на изолацията ще следят органите на Министерството на вътрешните работи, като при нарушения и отказ те могат да искат и ще получат от мобилните оператори данни за местонахождението на такива лица. В други ситуации това става със съдебно разрешение.

При извънредното положение работодателят ще има право да възлага на служителите надомна работа без тяхно съгласие, а също ще може да затвори част или цялото предприятие, като без съгласие на служителите и да ги разпусне в платен отпуск, който е половината от годишния. Същото важи, ако държавен орган преустанови работата на предприятието.

По искане на служител работодателят е длъжен да го пусне в платен или неплатен отпуск, ако служителят е бременна жена, майка на дете до 12 г., работник с трайно намалена работоспособност или боледуващ.

В срок от три месеца по време на извънредното положение Националният осигурителен институт може да изплаща на осигурителя 60 на сто от възнагражденията на служителите му, но от тази възможност ще могат да се възползват само работодатели, определени от Министерски съвет.

Плащанията на авансови вноски по коорпоративния данък ще се правят по прогнози за 2020 г., като прогнозната печалба трябва да се декларира до 15 април.

Срокът за подаване на данъчните декларации на физическите лица се удължава до 30 юни, а отстъпката ще се ползва до 31 май. Със същия срок се удължава и отстъпката от 5 на сто за плащане на данъци върху недвижими имоти. Удължават се и сроковете за подаване на декларации за юридически лица по Закона на коорпоративното подоходно облагане.

По време на извънредното положение нотариусите ще могат да работят в ограничен режим, т.е. само при неотложност, и при спазване на строгите изисквания, предвидени в разпоредбите.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!