BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Пощите обслужват само пенсионери преди обед в дните за изплащане на пенсии

За периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции през април приоритетно ще се обслужват клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа, съобщават от „Български пощи“. Клиентите под 60 години, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон.

Изплащането на пенсиите за месец април 2020 г.  в пощенските станции започна на 7 април (вторник) и ще приключи на 23 април (четвъртък). Графикът  за изплащане на пенсиите обхваща периода до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите до 16 април, е осигурена възможност за получаване на пенсиите между 21 и 23 април включително.

Заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. на 1 246 000 пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г., е в размер до 363,00 лв. включително. За тази цел правителството ще отпусне допълнителни 49 840 000 лв. лева на бюджета на държавното обществено осигуряване.

В периода 07.04.2020 г. до 23.04.2020 г. с цел опазване на здравето както на клиентите, така и на пощенските служители се въвеждат следните правила при изплащането на пенсиите:

  • стриктно да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии. Графиците са налични във всяка пощенска станция;
  • да се спазва наложеният ред при влизането в салоните на пощенските станции за изплащане на пенсии;
  • да се спазва безопасно разстояние един от друг (минимум 2 метра);
  • да се носят предпазни средства – маски и ръкавици.

Ако клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия, за периода на въведеното извънредно положение „Български пощи“ ЕАД може да:

  • изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на НОИ, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия;
  • изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено такова;
  • изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!