BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Социалният фонд COVID-19 одобри първите габровци в нужда, получават ваучери за храна

Първите семейства, кандидатствали за подкрепа от Общинския социален фонд COVID-19 в Габрово, вече са одобрени. Те ще получат ваучери за хранителни продукти на стойност от 50 лв. до 170 лв. съобразно броя на членовете в семейството, съобщават от Община Габрово.

Решението за създаването на фонда в Габрово беше взето на заседание на Общинския съвет в града през април, както писа и Габрово Daily.

Пълния списък с магазините на територията на община Габрово, в които могат да се ползват ваучерите, предоставени от Фонд COVID-19, можете да видите тук.

Кой може да бъде подкрепен от Общински социален фонд COVID-19 в Габрово?

Кандидатстващите за подкрепа трябва да отговарят на следните условия: поне един пълнолетен член на семейството да е с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Габрово и месечният доход на член от семейството за предходния календарен месец да е в размер по-нисък или равен на 225 лв.

Фондът разполага със средства в размер на 30 000 лв. Целевите групи, които се подпомагат от него, са безработни, самоосигуряващи се лица, както и такива в неплатен отпуск.

Как да кандидатствате в Общински социален фонд COVID-19 в Габрово?

Лицата, желаещи да кандидатстват за получаване на тази подкрепа, е необходимо да подадат заявление – декларация (по образец), като това може да стане лично в Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

С критериите за подпомагане, образеца на заявлението за кандидатстване и с всички изискуеми, придружаващи документи може да се запознаете на сайта на Община Габрово – секция „COVID 19“, Раздел „Общински социален фонд“, както и на място в Центъра за информация и услуги на гражданите в общинската администрация.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!