BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

СУ „Максим Райкович” в Дряново получи 96 дка гори дарение

Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” в Дряново предостави безвъзмездно на училището собствеността на гори в размер на 96 дка. Данъчната оценка на имотите е над 32 000 лв., съобщава председателят на училищното настоятелство Георги Цветков.

С допълнителните средства, които ще се получат от стопанисването на горите, ще се подпомогнат  училищни дейности – обогатяване на материалната база, стимулиране на творческите дейности на учители и ученици, разнообразяване на заниманията по интереси, за подкрепа на проектните дейности на училището и др.

Каква е предисторията на дарените гори на СУ „Максим Райкович“?

Историята започва през 2000 г., когато бившият директор на училището Стефка Димитрова предоставя на председателя на училищното настоятелство справка от общинските регистри, запазена в Държавен архив – Габрово. От справката става ясно, че училищното настоятелство притежава земи и гори още преди 1940 г. През 2000 г. Общинска служба по земеделие и гори в гр. Дряново възстановява правото на собственост върху гори и земи от горския фонд на Училищното настоятелство при СОУ „Максим Райкович”. През 2009 г. са издадени и съответните скици на поземлените имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово.

През 2019 г. Общото събрание на настоятелството е дало съгласие да бъдат проведени процедурите по безвъзмездно предоставяне на собствеността на гори и земи от горския фонд от Училищно настоятелство при СУ „Максим Райкович” на самото училище. Със свое решение № 67 от 4.03.2020 г., по предложение на кмета на Община Дряново, Общинският съвет даде съгласие СУ „Максим Райкович” да придобие безвъзмездно чрез дарение имотите.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!