BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Адвокати от Смолян искат дисциплинарно производство срещу Ралица Негенцова


Снимка: succo от Pixabay

Адвокатската колегия в Смолян е поискала образуването на дисциплинарна преписка срещу председателя на Висшия адвокатски съветадвокат Ралица Негенцова. Според членове на колегията тя не е изпълнила решение на общото събрание на адвокатите в страната, поведено на 22 февруари т.г. Искането е внесено на 2 юли, става ясно от копие на документа, с който „За истината“ разполага.

Дисциплинарното производство срещу Негенцова е поискано и заради

„репресивна политика на Висшия адвокатски съвет

спрямо инакомислещите и независими български адвокати“, твърдят от смолянската колегия.  Със свои решения на две поредни заседания съветът, ръкаваден от Негенцова, е образувал дисциплинарни преписки срещу председателя на Адвокатските колегии в Хасково Меглена Гунчева и в Смолян Татяна Михайлова. Причината е, че те не са непревели 50% от адвокатския членски внос към Висшия адвокатски съвет.

Тези действия на адвокатските колегии в Смолян и Хасково обаче са протест срещу

поредица от действия и бездействия

на Висшия адвокатски съвет, които не намират подкрепа сред адвокатското съсловие, мотивират се адвокатите. Според тях „непревеждането на исканата част от членски внос е резултат от колективни решения на адвокатските съвети, приети на техните общи събрания, а не са самоволни желания на председателите на тези адвокатски колегии“.

Членовете ана колегията в Смолян припомнят, че на проведеното общо събрание на адвокатите в страната, състояло се на 22 февруари т.г., със 163 гласа „против“ и 50 гласа „за“,

а първи път в историята на българската адвокатура

не е приет годишният отчет на Висшия адвокатски съвет.

На същото събрание делегатите-адвокати задължават Висшият адвокатски съвет в едномесечен срок да отмени увеличението на месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10 лв. на 20 лв. В случай, че Висшият адвокатски съвет не отмени въпросното решение, адвокатските съвети от страната да спрат да превеждат 50% от събрания членски внос в полза на Висшия адвокатски съвет, е решението на общото събрание на адвокатите в страната.

„След като Висшият адвокатски съвет

в нарушение на закона и в опит за явна репресия,

е взел решения за образуване на дисциплинарни преписки срещу адвокат Меглена Гунчева в качеството й на председател на Адвокатска колегия-Хасково и срещу адвокат Татяна Михайлова в качеството й на председател на Адвокатска колегия-Смолян за изпълнение на решения на Общо събрание на адвокатите в страната, както и на решенията на Общите събрания на адвокатите от съответните адвокатски колегии и на адвокатските съвети, то на по-силното основание следва да сте принципни и да гласувате образуването на дисциплинарна преписка срещу адвокат Ралица Негенцова в качеството й на председател на Висшия адвокатски съвет за неизпълнението на решение на общото събрание на адвокатите в страната.“ – пише в искането на смолянските адвокати.

Източник: zaistinata.com

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!