BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Еврокомисията дава България на съд заради мръсния въздух


Снимка: принтскрийн видео от Благоевград, архив

Еврокомисията съобщи днес, че ще предяви иск пред Съда на Европейския съюз (СЕС) срещу България заради замърсения въздух. Страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решение на Съда от 5 април 2017 г., с което беше констатирано, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух съгласно Директивата от 2008 г. за качеството на атмосферния въздух.

У нас систематично и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за фини прахови частици (ПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък.

Тъй като искът се предявява във връзка с неспазване на предишно решение на Съда, той може да породи финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение, се посочва в съобщението от Брюксел.

За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и да приложи редица мерки. Представените от София данни за периода 2015-2019 г. потвърждават, че установеното от СЕС систематично и постоянно неспазване продължава. Повече от три години след решението България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички свои зони за следене на качеството на въздуха. Постигнатите към момента резултати са незадоволителни. България все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Властите докладват, че повечето мерки се намират в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г. 

В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10 с произтичащите от това рискове за здравето на нейното население. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности. Те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.

В Европейския зелен пакт, в който е формулирана амбицията за постигане на нулево замърсяване в ЕС, се акцентира върху намаляването на замърсяването на въздуха, което е един от основните фактори, засягащи здравето на човека. Пълното прилагане на стандартите за качество на въздуха, заложени в законодателството на ЕС, е ключът към ефективното опазване на човешкото здраве и околната среда.

Замърсяването на въздуха все още е най-сериозният екологичен и здравен проблем в ЕС. По приблизителни оценки на Европейската агенция за околна среда то предизвиква всяка година преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС.

Източник: zaistinata.com

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!