BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

И съдът каза на концесионерите на кариерата в Белащица да чакат произнасяне на институциите


Илюстративна снимка: pixabay

Пловдивският Административен съд е отхвърлил жалбата на концесионера на кариерата над Белащица „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД срещу спирането на молбата му за удължаване срока на концесията за добив на инертни материали. 

От няколко месеца срещу желанието на фирмата за удължаване на концесията в Белащица се провеждат протести на хората, които живеят в района.

За последната протестна блокада в Белащица – тук

Решението за това концесията да не бъде удължавана, е на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив и е от 24 февруари тази година.

Според съда, отказът на екоинспекцията е законосъобразен, заради стартирана процедура от Басейнова дирекция  за учредяване на санитарно-охранителна зона в конкретни райони край кариерата. 

„Издаването на акта на директор на БДИБР ( Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ -бел.ред.) по учредяване на санитарно-охранителна зона, е преюдициален за становището му по чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ, съотносим към административното производство пред него, и той не може да издаде административен акт преди неговото приключване.“, посочва съдът.

В мотивите си съдебният състав сочи, че относимият по делото въпрос е дали становището на директора на Басейнова дирекция, в което следва да се отрази учредената санитарно-охранителна зона е с преюдициално значение за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение на „Холсим кариерни материали Пловдив“АД.  Отразено е, че отговорът е положителен и обратното би било в противоречие с разписаното в закона.

При мотивирането си съдията-докладчик е отбелязал, че в конкретния казус е налице законово основание за спиране на административното производството по чл.4 от Наредбата за ОВОС „при наличието на образувано друго административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване“. Необходимо е произнасяне на директор на БДИБР със становище, което обуславя произнасянето на директора на РИОСВ Пловдив.

Как още преди година в пловдивската община Родопи организираха подписка и протест срещу удължаване концесията на кариерата над Белащица – тук

Определението на пловдивския районен съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. 

Тълкуването на съдебното решение в медиите доведе до уточняващо съобщение от пловдивския административен съд. В него се обяснява, че постановените съдебни актове по отношение на исканията на двете дружества – концесионери на кариерите над пловдивското село Белащица – „Европейски пътища“ АД и „Холсим кариерни материали Пловдив“АД, не решават по същество нито един от въпросите за удължаването на сроковете на концесиите и относно учредяването на санитарно-охранителна зона за каптирани извори „Калоян дере 1“ и „Калоян дере 2“, с.Белащица, община Родопи.

Тези въпроси не са били предмет на оспорване по посочените производства и са изцяло в компетенциите и задълженията на съответните администрации – РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като правомощията им  не са препятствани по какъвто и да е начин с постановените съдебни актове, допълват от Административния съд в Пловдив.

Източник: zaistinata.com

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!