BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

РЗИ въвежда временни противоепидемични мерки в област Габрово

От 23 октомври до 14 ноември се въвеждат временни противоепидемични мерки в област Габрово, гласи заповед на директора на Регионалната здравна инспекция. Причината е в нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно и национално ниво.

Заповедта въвежда мерки за работните места, търговските обекти и обектите за хранене, пазарите, нощните клубове. Заповедта засяга и провеждането на културни и спортни събития.

Ограничава се провеждането на организирани масови мероприятия на открито и закрито като празници на населени места, сборове, панаири и др. Ограничава се и организирането и провеждането на лични и семейни празненства на закрито до 30 лица и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.).

Заповедта гласи:

Мерки по отношение на работници и служители в офици и работни помещения

  • Да се създаде организация и възможности към преминаване към дистанционна форма на работа на работници и служители, където е приложимо.
  • При невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. между работниците и служителите в офиси, работни помещения, предприятия /цехове/ и др. всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлем и др./

Търговски обекти и обекти за хранене и развлечение

  • В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат нужната организация за недопускане и контрол на не повече от 1 /един/ човек на 2,5 м2 използваема реална площ и лица без да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлем и др;
  • В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да се обезпечи и осигури извършването на учестена дезинфекция минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
  • В обекти за хранене и развлечение да се създаде организация за осигуряване на дистанция от минимум 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;
  • В обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да се обезпечи и осигури стриктното спазване за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлем и др/ от персонала, който предоставя услуги на гражданите, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста;

Посещения на пазари и тържища

  • Да се създаде нужната организация и контрол за осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места за налична дистанция от по мининум 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др., както и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
  • При посещения на пазари, тържища и други сходни места всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлам и др./.

Дискотеки и нощни клубове

В дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито да се създаде нужната организация за недопускане и контрол на не повече от 1 /един/ човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта.

Провеждане на спортни и културни събития

При провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика, както и културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) следва да се създаде организация и контрол за спазване на физическа дистанция от 1,5 м между зрителите и запълване до 30 % от капацитета на местата.

Всички зрители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч, кърпа, шал, шлам и др.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!